Ai có website thì nên cài Analytics code để theo dõi web nhé (lượng truy cập chẳng hạn…). Và khi đó nên cài thêm app “Page Analytics by Google”. Cái app này giúp bạn biết được link nào có bao nhiêu click (ví dụ sản phẩm nào được click xem nhiều) để biết đường mà phát triển.

https://chrome.google.com/webstore/detail/page-analytics-by-google/fnbdnhhicmebfgdgglcdacdapkcihcoh?hl=en

ví dụ

Untitled

App hữu ích: Page Analytics by Google
Đánh giá bài viết

Leave a Reply