Học xong buổi 1, kiến thức quan trọng nhất các bạn cần ghi nhớ là các công cụ tạo vùng lựa chọn cho ảnh. Hãy xem lại những công cụ sau và thực hành cho nhuần nhuyễn

 1. Move tool (V): di chuyển ảnh
 2. Marquee tool (M): tạo vùng lựa chọn hình chữ nhật, hình elip (giữ shift để được hình vuông, tròn)
 3. Lasso tool (L):
  • Lasso tool: tạo vùng lựa chọn bất kỳ
  • Polygonal : tạo vùng lựa chọn bằng các đường thẳng
  • Magnetic : tạo vùng lựa chọn theo viền của đối tương
 4. Quick Selection tool & Magic wand tool (W)
  1. Quick Selection tool: Tạo vùng lựa chọn những điểm màu gần giống với màu trong vòng tròn của nó
  2. Magic wand tool: Tạo vùng lựa chọn những điểm màu xung quanh gần giống với màu tại điểm lựa chọn
 5. Crop tool: Cắt hình

Ngoài ra, một vài phím tắt khác nên nhớ:

 1. Ctrl T: phóng to, thu nhỏ ảnh
 2. Ctrl J: nhân đôi layer
 3. Ctrl D: Bỏ chọn vùng lựa chọn
5 công cụ cần nhớ trong bài 1
Đánh giá bài viết

Leave a Reply