Bảng so sánh đối sánh từ khóa

 • Mỗi từ khóa sử dụng tùy chọn đối sánh để giúp kiểm soát những tìm kiếm nào phải kích hoạt để quảng cáo của bạn hiển thị. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều tùy chọn đối sánh cho từ khóa. Nếu bạn không chỉ định tùy chọn đối sánh cụ thể, từ khóa được xem là đối sánh rộng.
 • Dưới đây là tóm tắt các tùy chọn:
  Đối sánh rộng cho phép quảng cáo của bạn hiển thị cho các tìm kiếm trên các cụm từ tương tự và biến thể có liên quan.
  • Ví dụ: mèo con
  • Tìm kiếm có thể đối sánh: mèo con, ảnh mèo con, nuôi mèo con
 • Công cụ sửa đổi đối sánh rộng cho phép quảng cáo của bạn hiển thị cho các tìm kiếm bao gồm từ khóa đối sánh rộng hoặc biến thể gần đúng của từ khóa đối sánh rộng.
  • Ví dụ: +nuôi +mèo con
  • Tìm kiếm có thể đối sánh: nuôi mèo con, cách nuôi mèo con, mèo con tốt nhất để nuôiĐối sánh cụm từ cho phép quảng cáo của bạn chỉ hiển thị cho các tìm kiếm bao gồm cụm từ chính xác hoặc biến thể gần đúng của cụm từ chính xác, với từ bổ sung trước hoặc sau cụm từ đó.
  • Ví dụ: “nuôi mèo con”
  • Tìm kiếm có thể đối sánh: nuôi mèo con, cách nuôi mèo conĐối sánh chính xác cho phép quảng cáo của bạn chỉ hiển thị cho các tìm kiếm sử dụng cụm từ chính xác đó hoặc các biến thể gần đúng của cụm từ chính xác đó và không có các từ khác.
  • Ví dụ: [nuôi mèo con]
  • Tìm kiếm có thể đối sánh: nuôi mèo conĐối sánh phủ định đảm bảo rằng quảng cáo của bạn không hiển thị cho bất kỳ tìm kiếm nào có bao gồm cụm từ đó.
  • Ví dụ: -miễn phí
  • Tìm kiếm sẽ không đối sánh: nuôi mèo con miễn phí, lịch mèo con miễn phí, người muốn giải thoát mèo con
 • Loại đối sánh Chính xác Cụm từ Rộng Sửa đổi rộng
  Phát âm sai/ Viết thiếu chữ
  Viết tắt
  Có dấu/ Không dấu
  Từ khóa xuất hiện không theo thứ tự Không Không
  Có thêm từ khóa phía trước/sau Không
  Từ Đồng nghĩa/có liên quan Không Không Không
  Từ phải xuất hiện trong Cụm từ tìm kiếm Không

Nguồn: Google

Xem thêm: Khóa học AdWords – học xong là làm được

Bảng so sánh đối sánh từ khóa
5 (100%) 1 vote

Leave a Reply