Sau đây là một vài clip mình từng thực hiện (edit), mong là các bạn thích 😀

  1. Clip hơn 4000 share trên Facebook

2. Bản phối các bài của Maroon 5: Maroon 5 medley of ECers

3. Clip ảnh cưới

VÀ còn rất nhiều nữa…

Chỉ cần các bạn học 3 buổi trong khóa edit video của mình là các bạn cũng sẽ làm được

Các clip từng thực hiện
Đánh giá bài viết

Leave a Reply