Cách tạo nắng cho ảnh. Các bạn áp dụng đa dạng nó sẽ được nhiều kiểu khác nhau
1. Chọn Gradient tool rồi vào Gradient Editor. Thiết lập như trong ảnh (màu cam)
1
2. Thiết lập 3 bước như hình (vẫn là màu cam nha):
  Bước 1: chọn Radial
  Bước 2: tạo layer mới
  Bước 3: kéo 1 đoạn
2
sẽ được như hình dưới
3
3. Chọn các chế độ hòa trộn (screen hoặc overlay)
4
Kết quả
học photoshop cơ bản
Tạo nắng đẹp trong photoshop
Đánh giá bài viết

Leave a Reply